Rubrika aktuality

Nepřijali jsme přeci Ducha otroctví!

Římanům 8, 14-17: Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. 15  Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! 16  Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu,… Pokračovat ve čtení →

Noc Kostelů 2022

I letos jsme pro vás připravili pestrý program noci kostelů, plný hudby a milých lidí. Přijďte se podívat, rádi Vás uvidíme.

Slovo o pokoji.

Jan 20, 19-31: Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ 20  Když to řekl, ukázal jim ruce… Pokračovat ve čtení →

Výstava Evangelíci na Šumpersku

Výstava, na které se podílela Mgr. Kristína Lipenská, historička umění a členka našeho sboru se přesunule do muzea v Zábřehu a určitě stojí za to ji navštívit.

Ekumenická modlitba za Ukrajinu 27. 4. 2022

Společně s ostatními křesťanskými sbory ze Šumperka Vás zveme k ekumenickému setkání za Ukrajinu, které se uskuteční ve středu 27. dubna 2022 v 18:00 v klášterním kostele.

Zaměřit se na dobré zprávy.

Luk 24, 1-12 Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu. 2Našly však kámen odvalený od hrobu, 3a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána Ježíše. 4Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom… Pokračovat ve čtení →

Klavirní recitál 24. 4. 2022

Už tuto neděli, 24. 4. v 17:00 přijde Daniel Jun zahrát klavirní recitál do našeho kostela. Přijďte i Vy, těšíme se na vás!

Zneužití moci?

Luk 4, 1-13: Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti 2  čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl. 3  Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží,… Pokračovat ve čtení →

Léčba pro nemocný svět

Kázání z neděle 20. února 2022 Lukáš 6, 27-38: Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. 28Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. 29Tomu, kdo tě udeří… Pokračovat ve čtení →

Zakořenit se a růst.

Jeremjáš 17, 5-10: Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. 6  Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v… Pokračovat ve čtení →

« Starší příspěvky Novější příspěvky »

© 2022 — Běží na WordPress

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑