Rubrika aktuality

Všechno bude jinak.

Lukáš 20, 27-38: Přišli k němu někteří ze saduceů – ti popírají vzkříšení – a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš nám ustanovil: ‚Zemře-li nečí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho manželkou ožení jeho bratr a zplodí svému bratru… Pokračovat ve čtení →

Drakiáda

MIlí malí, milí velcí popadněte své draky i dračice a přijďte. Necháme je trochu prolétnout, ať nám pak ve skříni nespílají. I draci si zaslouží trochu pobytu na čerstvém vzduchu. Těšíme se na vás.

Putování s lampiony

Milí malí, milí velcí. V Bibli čteme, že křesťané jsou světlem světa. No a jaké to je, když světlo prozáří temnotu, to si názorně zkusíme právě na putování s lampiony. Budeme se na vás všechny těšit.

Ne, ne a zase ne falešným nadějím.

Exodus 20, 3-6: Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 4  Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 5  Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin,… Pokračovat ve čtení →

Dýňobraní

Přátelé, v pátek 7. 10. 2022 se (ostatné jako každý rok) uskuteční na naší farní zahradě dýňobraní. Přineste si vlastní dýni, ideálně i nůž. Pokud by jste chtěli přinést i občerstvení, budeme rádi. Těšíme se na setkání.

Konfirmační kázání

Luk 14, 15-23: Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“ 16  Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. 17  Když měla hostina začít, poslal svého… Pokračovat ve čtení →

Sociální pracovník jako Boží věřitel

Kázání z bohoslužeb k 30. výročí činnostie Diakonie ČCE Sobotín Co z toho vlastně mám? Otázka, která se snad každému, kdo pracuje s lidmi, ať už jako prodavač, farář, učitel, nebo pracovník v sociálních službách prožene hlavou. Je potřeba ji rychle zahodit, dřív,… Pokračovat ve čtení →

Nebojte se.

Kázání z neděle, 7. srpna 2022 (8. po svaté trojici). První čtení / Iz 1, 1. 10-20 Lukáš 12, 32-40: „Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. 33  Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte… Pokračovat ve čtení →

Prokazovat milosrdenství, nebo vyhlašovat soud?

První čtení: Amos 7, 7-17 Lukáš 10, 25-37: „Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ 26  Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ 27  On… Pokračovat ve čtení →

Nechat se vést navzdory tajemství

Kázání z neděle sv. Trojice, 12. 06. 2022Jan 16, 12-15: Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. 13  Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe,… Pokračovat ve čtení →

« Starší příspěvky

© 2022 — Běží na WordPress

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑