Rubrika Ke čtení

Odpočinout si, to je Boží.

První čtení / Marek 2:23-3:6 Kázání / Dt 5:12-15 Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého… Pokračovat ve čtení →

Dobrý pastýř.

První čtení / 1 Jan 3:16-24 Kázání / J 10:11-18 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když… Pokračovat ve čtení →

Víra nás osvobozuje od fanatismu a nenávisti.

První čtení / Deuteronomium 18, 15-20 Kázání / Mk 1:21-28 Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. V jejich… Pokračovat ve čtení →

Boží spolupachatelé

Před čtením kázání doporučujeme číst ještě Žalm 148 . První čtení / Izajáš 61, 10 – 62,3 Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha,… Pokračovat ve čtení →

Vánoční sborový dopis 2023

Co si myslíte?

První čtení / Ezechiel 18:1-4;25-32 Kázání / Mt 21:23-32 Když Ježíš přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli: „Jakou mocí to činíš? A kdo ti tu moc dal?“ Ježíš jim odpověděl: „Já vám… Pokračovat ve čtení →

Tady je to Boží

První čtení / Jon 3:10-4:11 Kázání / Mt 20:1-16 „Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když… Pokračovat ve čtení →

O odpouštění

Mt 18:21-35: Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu na to odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesát sedmkrát.“ „S královstvím nebeským je… Pokračovat ve čtení →

Jako děti? Jako děti!

Mt 11:16-19;25-30 Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy: ‚Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama.‘ Přišel Jan, nejedl, nepil – a říkají: ‚Je… Pokračovat ve čtení →

S hříšníky u jednoho stolu?

Ježíš a hříšníci, to je samostatná, ne úplné malá kapitola evangelií. Církev a hříšníci, to je zas samostatná kapitola církevních dějin-a co si budeme nalhávat-zřejmě i církevní současnosti a budoucnosti. Lekcionář nás dnes vede do deváté kapitoly Matoušova evangelia, abychom… Pokračovat ve čtení →

« Starší příspěvky

© 2024 — Běží na WordPress

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑