Rubrika Ke čtení

Všechno bude jinak.

Lukáš 20, 27-38: Přišli k němu někteří ze saduceů – ti popírají vzkříšení – a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš nám ustanovil: ‚Zemře-li nečí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho manželkou ožení jeho bratr a zplodí svému bratru… Pokračovat ve čtení →

Ne, ne a zase ne falešným nadějím.

Exodus 20, 3-6: Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 4  Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 5  Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin,… Pokračovat ve čtení →

Konfirmační kázání

Luk 14, 15-23: Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“ 16  Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. 17  Když měla hostina začít, poslal svého… Pokračovat ve čtení →

Sociální pracovník jako Boží věřitel

Kázání z bohoslužeb k 30. výročí činnostie Diakonie ČCE Sobotín Co z toho vlastně mám? Otázka, která se snad každému, kdo pracuje s lidmi, ať už jako prodavač, farář, učitel, nebo pracovník v sociálních službách prožene hlavou. Je potřeba ji rychle zahodit, dřív,… Pokračovat ve čtení →

Nebojte se.

Kázání z neděle, 7. srpna 2022 (8. po svaté trojici). První čtení / Iz 1, 1. 10-20 Lukáš 12, 32-40: „Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. 33  Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte… Pokračovat ve čtení →

Prokazovat milosrdenství, nebo vyhlašovat soud?

První čtení: Amos 7, 7-17 Lukáš 10, 25-37: „Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ 26  Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ 27  On… Pokračovat ve čtení →

Nechat se vést navzdory tajemství

Kázání z neděle sv. Trojice, 12. 06. 2022Jan 16, 12-15: Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. 13  Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe,… Pokračovat ve čtení →

Nepřijali jsme přeci Ducha otroctví!

Římanům 8, 14-17: Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. 15  Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! 16  Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu,… Pokračovat ve čtení →

Slovo o pokoji.

Jan 20, 19-31: Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ 20  Když to řekl, ukázal jim ruce… Pokračovat ve čtení →

Zaměřit se na dobré zprávy.

Luk 24, 1-12 Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu. 2Našly však kámen odvalený od hrobu, 3a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána Ježíše. 4Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom… Pokračovat ve čtení →

« Starší příspěvky

© 2022 — Běží na WordPress

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑