Sborový dopis k Vánočním svátkům 2020

Milí bratři a sestry, přátelé.
jsem rád, že přes všechno, co se letos událo a přes to, že mnoho věcí je jinak, než jsme zvyklí Vám můžeme i letos přinést sborový dopis k Vánocům 2020.

A kdyby tento náhled byl pro Vás příliš malý, můžete si zde sborový dopis stáhnout ve formátu PDF.

Zdraví vás Jakub Pavlús, sborový farář a Marie Sléhová, kurátorka sboru ČCE v Šumperku

Sborový dopis – Vánoce 2013

Dopis ve formátu PDF: Sborový dopis_Vánoce 2013

VŠIMNOUT SI VÁNOC

Milí přátelé, v jedné stanici metra ve Washingtonu stál jednoho chladného zimního rána v roce 2007 muž s houslemi. Hrál skladby J.S. Bacha a F. Schuberta. Prošla kolem něj spousta lidí. Jeden muž u houslisty zpomalil krok, ale hned šel dál. Jedna žena hodila do houslistova klobouku dolar, ale nezastavila se, aby poslouchala. Jakýsi mladý muž se sice zaposlouchal, ale při pohledu na hodinky zjistil, že strašně spěchá. Rychle odešel. Už to vypadalo, že prvním skutečným posluchačem bude tříletý kluk. Houslista se mu moc líbil a rád by u něj chvíli zůstal. Jeho matka však táhla kluka za ruku pryč. Spěchala. Kluk se ještě párkrát smutně po houslistovi otočil.

<spanPo hodině houslista svůj koncert ukončil. Nastalo ticho. Nikdo netleskal. Za celou tu dobu se do hudby zaposlouchalo asi jen šest lidí. A asi 20 lidí mu hodilo drobné do klobouku.

Ten houslista byl Joshua Bell, jeden z nejlepších hudebníků na světě. Během svého koncertu v metru hrál mimo jiné jednu z nejtěžších hudebních skladeb J.S. Bacha „Chaconne v d-moll“. Jeho housle stály 3,5 milionů dolarů. Před dvěma dny hrál Bell ty samé skladby v naprosto vyprodaném sále v Bostonu. Vstupenky na koncert stály 100 dolarů.

Vystoupení Joshua Belly ve stanici metra uspořádal týdeník „Washington Post“. Šlo o experiment. Novináře zajímalo, jestli lidé dokážou vnímat krásu v úplně všedním dni na úplně obyčejném místě. Chtěli zjistit, jestli umíme ocenit výjimečnost situace i tam, kde bychom to vůbec nečekali. A jestli se v našem nabitém denním programu dokážeme na chvíli ztišit a dopřát si klidu.

Tahle historka mě vede k přemýšlení o Vánocích. Nespěcháme tak moc, že Vánoce úplně přehlédneme? Dokážeme se opravdu zastavit, všimnout si Vánoc a nechat se jimi oslovit? Nemyslím teď na Vánoce komerční, materiální. Ale na vlastní podstatu Vánoc. Na poselství, že se světu narodil Mesiáš, který každému člověku nabízí život v radosti a plnosti. Poselství Vánoc je mimořádné, zároveň však nenápadné, všední, obyčejné. Mesiáš se narodil jako malé dítě, někde ve chlévě v malém městě… A přesto nám všem dává život a dělá jej krásným.

Zkusme v Adventu a o Vánocích nespěchat. Nemusíme všechno perfektně připravit a stihnout. Zkusme si všimnout Vánoc, toho betlémského dítěte. Dovolme mu, aby se narodilo v každém z nás, promluvilo k nám a proměňovalo nás v opravdové lidi.

POZDRAV FARÁŘKY

Milí přátelé, v novém roce tento sbor čeká velká změna. V polovině ledna nastupuji na mateřskou dovolenou. Obvykle v takovém případě bývá sbor administrován některým farářem z okolí. Šumperskému sboru se však naskytla alternativa: vzít si faráře na poloviční úvazek na dobu jednoho roku. V této věci jedná staršovstvo sboru s p. farářem Alešem Wranou z Ostravy. Věřím, že je to výborné řešení. Já budu po dobu mateřské bydlet na faře. Jak jen to bude možné, vrátím se opět do práce. Přeji Vám radostné Vánoce a těším se na setkání s Vámi.

Hana Ducho, farářka

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Bohoslužby na čtvrtou adventní neděli připravují děti a mládež. Můžete se těšit na vánoční scénky, písně a úvahy našich nejmladších.

Adventní koncert se v našem kostele uskuteční v neděli 22. 12. v 16 hodin. Vystoupí rodina Meislova z Jindřichova Hradce ve složení varhany, violoncello, zpěv a zazní skladby L. Janáčka, B. Martinů, A. Dvořáka, J. Meisla. Výtěžek z koncertu bude věnován středisku Diakonie Sobotín.

Pozor, změna! Podle výsledků ankety, kterou jsme ve sboru provedli v letošním roce, jsme zjistili, že většině lidí by vyhovoval pozdější začátek nedělních bohoslužeb. Od neděle 5. 1. tedy budou nedělní bohoslužby začínat v 9 hodin.

Výjimkou zůstávají bohoslužby na Nový rok, které začnou v 10 hodin.

V letošním roce proběhl na půdě sboru akreditovaný výcvik s názvem Člověku člověkem. Výcvik byl zaměřen na pomoc lidem zasažených tragickou událostí. Kvůli velkému úspěchu budeme Výcvik opakovat i v roce 2014, od února do května. Neváhejte se přihlásit, jedná se o mimořádnou nabídku. Bližší informace a pozvánku najdete na našich webových stránkách.

VEČEŘE PÁNĚ V DOMÁCNOSTECH

Připomínáme, že je možné vysluhovat večeři Páně v domácnostech u lidí, kteří se ze zdravotních důvodů nedostanou do kostela. Adventní čas je k tomu dobrou příležitostí. Stejně tak jsme ochotni pro Vás zajistit odvoz do kostela a z kostela, pokud nemáte jinou možnost. Neváhejte nás kontaktovat.

HOSPODAŘENÍ

V letošním roce jsme přistoupili k zateplení farního bytu a rekonstrukci dosluhujícího systému ústředního topení, který jedním kotlem vytápěl celou budovu. Nyní bude každé podlaží vytápěno vlastním kotlem s automatickou regulací. Nový systém umožňuje vytápět sál a presbyternu v přízemí pouze v době konání bohoslužeb, biblických hodin, přednášek či jiných aktivit. V ostatním čase budou tyto prostory temperovány. Obdobným způsobem bude vytápěna klubovna a obytná místnost v podkroví. Vytápění farního bytu si budou podle potřeby regulovat sestra farářka s manželem. Úpravy byly provedeny nákladem cca 400 tisíc korun.

Samofinancování

V říjnu jste byli informováni o nové situaci a základních problémech samofinancování církve. Více jak 90% finanční náhrady za majetek zabavený církvím v minulosti náleží církvi římskokatolické. Při jednání státu se zástupci církví došlo k dohodě, v níž se církev římskokatolická vzdala části svého podílu náhrady ve prospěch ostatních církví.

Jak to tedy je? Počínaje rokem 2013 bude stát po dobu 30 let každoročně vyplácet restituční náhrady. Na druhé straně bude vyplácet příspěvek na platy farářů po dobu 20 let avšak od roku 2016 každý rok o 5% méně. Příspěvek na platy farářů skončí k 1. 1. 2032. Od tohoto data dojde k úplnému finančnímu osamostatnění církví.

Jak dál? V současné době probíhá ve staršovstvech sborů intenzivní diskuse nad modely vývoje církve a sborů do budoucna. Zásadní otázka je před každým z nás. Jak se k situaci postavíme? Budeme ochotni každoročně zvýšit částku saláru tak, abychom postupně nahradili snižovaný státní příspěvek vlastní obětavostí? Rozhovory ve sborech budou ukončeny do konce ledna 2014 a jejich závěry budou podkladem pro jednání synodu v květnu 2014, který o reálném řešení a dalším postupu církve rozhodne. V šumperském sboru jednalo o celé záležitosti staršovstvo na mimořádném výjezdním zasedání v listopadu a přiklonilo se k jednomu z možných modelů, navržených Ústředím církve. O samofinancování budeme podrobně informovat členy sboru na Výročním sborovém shromáždění pravděpodobně počátkem března 2014. Prosíme, zúčastněte se.

Jan Doubrava, místokurátor

ZVEME VÁS NA BOHOSLUŽBY A JINÁ SETKÁNÍ O VÁNOCÍCH

1. 12. 1. adventní neděle – Hudební bohoslužby se Scholou od sv. Jana Křtitele, Večeře Páně

8. 12. 2. adventní neděle, Křest, v 8:45 v kostele

15. 12. 3. adventní neděle, v 8:45 v kostele

22. 12. 4. adventní neděle – Vánoční slavnost v 8:45 v kostele, Adventní koncert v 16:00 hodin v kostele

24. 12. Štědrý den – bohoslužby kolem stolu, ve 14:00 v sále fary

25. 12. Boží hod vánoční – bohoslužby s Večeří Páně v 8:45 v kostele, Bohoslužby s Večeří Páně v Rýmařově ve 14:00 v Diakonii

29. 12. 1. neděle po Vánocích, Křest, v 8:45 v kostele

1. 1. Nový rok – bohoslužby s Večeří Páně v 10:00 v sále fary, Bohoslužby s Večeří Páně v Hanušovicích ve 14:00

1. 2. neděle po Vánocích, v 9:00 v sále fary

Máme radost, že společně můžeme slavit Vánoce.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Šumperku

Revoluční 8; 787 01 Šumperk; tel: 583 213 710; 737 681 009

email: sumperk@evangnet.cz;

bankovní spojení: 1900348349/0800

Sborový dopis – podzim 2013 – samofinancování

Sborový dopis ve formátu PDF: Sborový dopis_Samofinancování_2013

Milí bratři a milé sestry,

srdečně Vás zdravíme jménem staršovstva šumperského sboru. Dostává se Vám do rukou mimořádný sborový dopis týkající se otázky církevních restitucí a tzv. samofinancování sborů naší církve. Toto téma se řeší již delší dobu v médiích, na zasedáních Českobratrské církve evangelické, uvnitř všech církví v České republice i na poli ekumeny. Rádi bychom Vám v tomto dopise vysvětlili, o co vlastně jde. Jaké změny nás křesťany v České republice čekají a jaké změny čekají náš šumperský sbor. Prosíme, věnujte tomuto dopisu pozornost.

Proč vůbec sbor?

Proč chodit do kostela? Nestačí věřit sám pro sebe? Na co se scházet s ostatními? – To jsou časté námitky k existenci sboru. Víra v Boha je samozřejmě osobní, niterná věc. To hlavní s Pánem Bohem se odehrává „uvnitř“. Nikdo druhý nám do srdce nevidí a nikdo nedokáže nahlédnout, jaká naše víra je.

Přesto není dobré, aby byl člověk ve víře a na víru sám. Potřebujeme být ve víře někým (nejčastěji farářem) doprovázeni, posilováni, někdy vyvedeni z omylu, ve kterém se třeba ocitneme.

Stejně tak potřebujeme k víře druhé lidi. Proč? Abychom se mohli sdílet, vzájemně se povzbuzovat, myslet na sebe, přát si dobré věci, být si vzájemně pomocí.

Sbor je skupina lidí – lidí velmi různorodých co se týče názorů, vzdělání, původu, společenského postavení, projevů zbožnosti, duchovních potřeb. Každý jsme úplně jiný. Věříme, že přes všechny rozdíly, které mezi námi jsou, jsme jednotní v Kristu. Kristus nás učí toleranci a respektování se navzájem.

Sbor je tedy mimořádným společenstvím, které je otevřeno pro všechny. Člověk tak na nic v životě nemusí být sám, má svou duchovní rodinu, své zázemí.

Co sbor nabízí?

Centrem sborového života jsou nedělní bohoslužby, při kterých se zvěstuje evangelium, radostná zpráva. Při bohoslužbách je člověk pozván k Boží lásce, která je tu pro všechny. Bohoslužby jsou děním, kde člověk může načerpat novou sílu a radost do života, kde může být posilněn ve víře, naději a lásce.

Dále se setkáváme k biblickým hodinám (vzdělávání v oblasti Bible), pořádáme koncerty, besedy s hosty. Hojně se věnujeme práci s dětmi a mládeží. Finančně přispíváme na charitativní a humanitární činnosti.

Jsme rádi, když k bohoslužbám i jiným setkáním přijde někdo nový. Největší radostí pro nás je, když někdo nový uvěří v Boha a přijme křest.

Sbor je místo, kam člověk dochází. Ale současně odkud vychází směrem k druhým lidem ve svém okolí. Uvědomujeme si, že nesmíme být jako sbor zavřeni sami do sebe, starat se o svůj vnitřní duchovní růst. Máme se starat o druhé lidi, být solidární s potřebnými, s lidmi trpícími, nemocnými. Jsme sborem pro druhé, pro svět.

O akcích a dění ve sboru Vás pravidelně informujeme ve vánočních a velikonočních sborových dopisech nebo výroční zprávě. Také můžete sledovat naše internetové stránky http://www.sumperk.evangnet.cz.

Co všechno vlastně dělá farář?

Farář je člověk, který vystudoval evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, absolvoval roční praxi (vikariát) a byl řádně ordinován do služby církve. Kromě teologických znalostí má různá obdarování a schopnosti.

Do sboru je farář povolán v prvé řadě k vedení pravidelných nedělních bohoslužeb. Dále připravuje a vede biblické hodiny pro dospělé. Pracuje s dětmi a mladými lidmi. Připravuje ke křtu.

Důležitou náplní práce faráře jsou pastorační rozhovory, rozhovory s lidmi v těžkých životních situacích, doprovázení v nemoci nebo umírání.

Farář ČCE vede pohřby a smuteční rozloučení. A to nejen pro členy sboru, ale i pro lidi mimo sbor, lidi nevěřící. Stejně tak vykonává i svatby.

Je důležitým reprezentantem sboru při jednání s veřejností, s vedením města, stará se o dobré vztahy s městem.

Farář ve sboru nepracuje samozřejmě sám. Chod sboru „nevisí“ na faráři. Farář vede sbor spolu se staršovstvem, pracují jako tým, nesou společnou zodpovědnost za dění ve sboru, hledají stále nové formy práce. Farář spolupracuje s řadou dobrovolníků, kteří jsou ochotni se na sborovém životě aktivně podílet a bez nichž by se sbor v žádném případě neobešel.

Restituce, odluka církve od státu a samofinancování

Ke dni 1. 1. 2013 vešel v platnost zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi č. 428/2012 Sb. Z tohoto zákona vyplývá, že každý sbor, který vlastnil majetek a byl mu zabaven za minulého režimu, může žádat o jeho vydání. Šumperskému sboru žádný majetek zabaven nebyl, toto téma se nás tedy nijak netýká.

Současně ovšem skončila platnost jiného zákona 218/1949 Sb, který platil přes 60 let. Tento zákon zajišťoval, že faráři a kazatelé byli placeni státem jakožto jeho zaměstnanci. Tento způsob financování končí. Církev bude tzv. odloučena od státu, bude finančně na státu nezávislá. Na odluku církve od státu se naše církev připravuje od 90. let minulého století. Proto byl zřízen i tzv. Personální fond, do kterého každoročně musí každý sbor v naší církvi přispívat. Letošní částka činila 78 500 Kč. Z tohoto fondu se pak farářům doplácí určitá část k jejich platu.

Letošním rokem přecházíme na nový způsob financování – samofinancování.

Jak bude vypadat přechod k samofinancování?

V letech 2013 a 2014 se nemusí nic měnit na stávajícím způsobu financování platů kazatelů. Umožňuje to ustanovení zákona, které ponechává stávající státní dotaci pro první tři roky od počátku platnosti zákona v nezměněné výši. Tuto dobu je však nutné co nejlépe využít pro přípravu dalšího postupu. Synodní rada rozhodla, že nejméně pro rok 2013 zůstávají v platnosti platové třídy podle vládního nařízení č. 132/2009 Sb. V průběhu tohoto roku bude platová komise a poradní odbor ekonomický pracovat na novém stanovení platů tak, aby synod v té věci mohl přijmout příslušná usnesení.

Během nejbližších tří let musí ČCE realizovat nový způsob financování platů kazatelů, který bude funkční a stabilní v době klesající dotace i v době úplného samofinancování. K tomu byly dosud učiněny následující kroky jako například součinnost synodní rady a jednotlivých sborových staršovstev při zodpovídání otázek týkajících se hospodářské soběstačnosti a obětavosti každého farního sboru v dlouhodobé perspektivě. Synodní rada na základě usnesení synodu pracuje na vytvoření modelu, který by umožnil odhad dlouhodobého vývoje církevních financí v závislosti na parametrech majetkového narovnání, obětavosti církve, personálním vývoji v ČCE a dalších důležitých parametrech.

Počínaje rokem 2013 bude naše církev po dobu třiceti let dostávat jako kompenzaci za škody způsobené komunistickým režimem částku 75.553.100,- Kč/rok s inflačním navýšením. Podle Řádu o hospodaření církve (čl. 22) jsou všechny platby podle zákona součástí Personálního fondu. O způsobu nakládání s touto kompenzací bude rozhodovat synod ČCE. Základní představou je, že tyto prostředky a výnosy z jejich uložení budou sloužit jako doplňkový zdroj financování v době, kdy bude církev hospodařit zcela bez státních dotací.

<span“>Při zvládání nových podmínek bude záležet především na tom, jak se každý člen církve a každý sbor k nové situaci postaví. Nelze očekávat, že vše se bude odvíjet pouze od rozhodování správních orgánů. Nicméně si uvědomujeme, že jsou kroky, kterými je třeba celý proces začít.

Co z toho plyne

Zásadní otázkou do (nedalekého) budoucna je, z čeho bude náš sbor hradit svůj chod, zejména plat faráře. Dnes jsou na tento účel odváděn každoročně příspěvek do personálního fondu 77.000,- Kč, což bude částka, která na straně výdajů odpadne. Na druhou stranu na straně výdajů přibyde částka minimálně dvanácti měsíčních platů faráře v hrubé mzdě, což je dnes cca 200.000,- Kč.

Mít nebo nemít vlastního faráře?

S novým způsobem samofinancování řada současných sborů zanikne. Ne každý sbor bude mít dost prostředků k zaplacení vlastního faráře. Některé sbory se budou slučovat se sbory okolními a budou mít jednoho faráře společně. Šumperský sbor by chtěl i do budoucna mít svého vlastního faráře na plný úvazek. I když to bude velice náročné, je naším velkým přáním faráře mít. Stojí nám to za to. Věříme, že samofinancování faráře i správu sboru s pomocí Boží zvládneme. Neobejde se to však bez zvýšené finanční obětavosti každého z nás.

Jak se k této situaci může postavit každý z nás?

Jsme moc rádi, že jste členem, členkou šumperského sboru. I když se třeba neúčastníte sborového života pravidelně, do sboru patříte a můžete se vždy na nás obrátit. Jsme tu pro Vás. Také jsme moc vděčni za to, že podle svých možností finančně přispíváte na chod sboru. Budeme velice rádi, když přijdete mezi nás. Současně Vás chceme poprosit, abyste i nadále sbor finančně podporovali.

Jaký je stav financí v šumperském sboru?

Abychom porozuměli příjmům i výdajům našeho sboru a s tím spojené nutnosti řešit sborové finance, níže jsou uvedena číslo pro celý předchozí rok.

Počáteční stav pokladny k 1. 1. 2012 62.891 Kč

Počáteční stav běž. účtu k 1. 1. 2012 73.105 Kč

Počáteční stav spořicího účtu k 1. 1. 2012 620.547 Kč

(prostředky kazatelské stanice Rýmařov)

Celkem 756.544 Kč

Sborové příjmy za rok 2012 – největší položky:

Salár:* 225.200 Kč

Sborové sbírky: 134.538 Kč

Dary členů sboru: 15.497 Kč

Dary nečlenů: 17.000 Kč

Příjmy celkem: 463.223 Kč

Sborové výdaje za rok 2012:

Seniorátní repartice: 9.204 Kč

Celocírkevní repartice: 18.501 Kč

Odvod do personálního fondu: 77.000 Kč

Opravy na faře: 51.567 Kč

Spotřeba energie: 207.604 Kč

Cestovné, pošta, telefon: 37.756 Kč

Knihy, časopisy: 18.920 Kč

Pojištění budovy: 7.215 Kč

Výdaje celkem: 580.957 Kč

Rozdíl:** -117.727 Kč

Za staršovstvo Šumperského sboru: Hana Ducho a Jakub Jirgl

Farní sbor ČCE v Šumperku

Revoluční 1174/8

787 01 Šumperk

Mobil: 737 681 009

Web: http://www.sumperk.evangnet.cz

Email: sumperk@evangnet.cz

BÚ: 1900348349/0800

*Většina členů sboru platí salár zpravidla jednou ročně kolem Vánoc. Pro efektivnější plánování sborových financí by bylo vhodnější platit salár pravidelně každý měsíc.

**Tento rozdíl byl vykryt ze spořicího účtu.