Všechna naše setkání a aktivity jsou otevřeny široké veřejnosti. Přijít může nejen člen našeho sboru, nejen křesťan, ale každý, kdo třeba teprve hledá svou duchovní cestu, kdo se cítí sám a touží po společenství s druhými lidmi.

Bohoslužby, nedělní škola

Hlavním setkáním sborového života jsou nedělní bohoslužby. Čteme při nich z Bible, moldíme se a zpíváme. abychom tak společně mohli načerpat novou sílu a radost do života, byli posilněni ve víře a lásce a nasměrováni k nové naději.

Modlitby, čtení a kázání vede buď farář, nebo některý z členů sboru, kteří k této službě byli pověřeni. Jednou měsíčně je vysluhována večeře Páně – přijímání chleba a vína.

Při bohoslužbách se nás schází kolem 40-50 lidí včetně dětí. Děti se účastní začátku bohoslužeb, poté odchází s učitelkou do tzv. Nedělní školy na faru, kde si vypráví biblické příběhy, zpívají, hrají hry.

Po bohoslužbách bývá na faře otevřena Kafárna, kde si neformálně povídáme u kávy nebo čaje. Vždy je připraveno i dobré občerstvení.

Aktivity v týdnu

Během týdne nabízíme pestrou škálu aktivit (formálních i neformálních) pro různé věkové kategorie.Víc se o nich můžete dozvědét v části generace. Každý školní rok přizpůsobujeme jejich harmonogram, ten aktuální najdete zde.

Křest Karolínky

Křest Karolínky

Křest

Křtíme děti i dospělé, kteří chtějí být členy sboru a chtějí se účastnit sborového života. Křtu předchází příprava ve formě rozhovorů zájemce (resp. rodičů dítěte) o křest. Délka přípravy na křtu závisí vždy na domluvě s farářem.

Svatby

Farář ČCE může oddat i nečleny sboru a církve. Svatební obřad může probíhat v kostele, ale i na jakémkoliv jiném vhodném místě. Podmínkou je, že snoubenci akceptují křesťanský charakter obřadu (modlitby, požehnání, čtení z Bible). Na průběhu svatební přípravy i samotného obřadu se domlouvají snoubenci přímo s farářem.

Pohřby

Farář může vést pohřeb či smuteční rozloučení v kostele (nebo i mimo něj) pro členy i pro nečleny sboru a církve.

Rozhovor

Každému nabízíme možnost osobního rozhovoru s farářem či s členy sboru. Nabízíme duchovní doprovázení i zpověď.

Několik členů sboru absolvovalo akreditovaný výcvik „Člověku člověkem“ zaměřený na pomoc lidem zasažených tragickou událostí. Rádi Vám pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat.