Co nabízíme

Všechna naše setkání a aktivity jsou otevřeny široké veřejnosti. Přijít může nejen člen našeho sboru, nejen křesťan, ale každý, kdo třeba teprve hledá svou duchovní cestu. Kdo se cítí sám a touží po společenství s druhými lidmi.

Bohoslužby, nedělní škola

Hlavním setkáním sborového života jsou nedělní bohoslužby. Při nich je zvěstováno  evangelium – to znamená radostná zpráva. Evangelium nás zve k Boží lásce, která je tu pro všechny.

Bohoslužby jsou děním, kde člověk může načerpat novou sílu a radost do života, kde může být posilněn ve víře a lásce a nasměrován k nové naději.

K bohoslužbám patří modlitby, ve kterých děkujeme Bohu za vše dobré, co máme, prosíme ho za celý svět a všechny potřebné. Důležitým prvkem při bohoslužbách je společný zpěv.

Jednou měsíčně je vysluhována večeře Páně – přijímání chleba a vína.

Při bohoslužbách se nás schází kolem 50-60 lidí včetně dětí.

Děti se účastní začátku bohoslužeb, poté odchází s učitelkou do tzv. Nedělní školy. Tam si vypráví biblické příběhy, zpívají, hrají hry.

Po bohoslužbách bývá na faře otevřena Kafárna, kde si neformálně povídáme u kávy nebo čaje. Vždy je připraveno i dobré občerstvení.

Biblická hodina

Důležitým setkáním ve všední den je biblická hodina pro dospělé. Jedná se o společné studium bible. Farář připraví výklad daného biblického textu. Pak o něm společně vedeme rozhovory a hledáme, v čem k nám starý biblický text promlouvá dnes, do naší doby a našeho života.

Křest Karolínky
Křest Karolínky

Křest

Křtíme děti i dospělé, kteří chtějí být členy sboru a chtějí se účastnit sborového života. Křtu předchází příprava ve formě rozhovorů zájemce (resp. rodičů dítěte) o křest. Délka přípravy na křtu závisí vždy na domluvě s farářem.

Svatby

Farář ČCE může oddat i nečleny sboru a církve. Podmínkou je, že snoubenci akceptují typické prvky evangelického svatebního obřadu (kázání, modlitba, požehnání). Na průběhu svatební přípravy i samotného obřadu se domlouvají snoubenci přímo s farářem.

Svatba
Svatba

Pohřby

Farář může vést pohřeb či smuteční rozloučení v kostele (popř. v krematoriu) i pro nečleny sboru a církve. Podmínkou je akceptování typických prvků evangelického svatebního obřadu (kázání, modlitba, požehnání).

Rozhovor

Každému nabízíme možnost osobního rozhovoru s farářkou či s členy sboru. Nabízíme duchovní doprovázení i zpověď.

Několik členů sboru absolvovalo akreditovaný výcvik „Člověku člověkem“ zaměřený na pomoc lidem zasažených tragickou událostí. Rádi Vám pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat.