V šumperském sboru jsou zastoupeny všechny generace lidí. Žije zde hodně rodin s dětmi, proto se práci s dětmi a mladými lidmi aktivně věnujeme. Děti ve sboru, v kostele, mají své místo. Jsou nadějí šumperského sboru i celé společnosti.

Všechna setkání a akce pro děti jsou otevřeny veřejnosti, zavítat mezi nás můžete kdykoliv a vůbec nevadí, pokud u nás zatím nikoho neznáte.

Děti

Každou neděli chodí děti krátce po začátku bohoslužeb do nedělní školy, kde si vypráví biblické příběhy, hrají hry a zpívají.

Několikrát za rok se konají Rodinné bohoslužby, při nichž je kázání uzpůsobeno tak, aby mu rozuměly především děti. Farář káže s pomocí rekvizit nebo obrázků. Písně jsou přispůsobené dětem. Děti se do těchto bohoslužeb vždy aktivně zapojují: čtou z Bible, mají přímluvné modlitby nebo připraví krátké pásmo s vlastní úvahou.

Největší událostí je pak Vánoční slavnost, která se koná vždy čtvrtou adventní neděli. Celé bohoslužby mají v režii děti a mládež, předávají vánoční poselství po svém. Vánoční slavnost je vždy hojně navštěvována veřejností.

Děti školního věku se v týdnu pravidelně setkávají s farářem k biblické hodině pro děti.  Vypráví si biblické příběhy a snaží se porozumět jejich významu pro dnešní dobu. Smyslem tohoto setkání je nejen práce s biblickým příběhem, ale také jeho aktuálnost. Děti se zde učí přemýšlet o životě, mezilidských vztazích, společenských hodnotách a zodpovědnosti za tento svět. K tomu všemu nás Bible a křesťanství vybízí. Součástí setkání je vždy zpěv, hry, tvoření.

Konfi (-náctiletí)

Konfi je setkání pro děti kolem 13 let, kteří se připravují na slavnost konfirmace. Konfirmace je rituál, kdy se mladý člověk na prahu dospělosti sám veřejně přiznává ke své víře a přebírá zodpovědnost za svůj duchovní život.

Konfirmační příprava trvá dva roky a obsahuje výuku v oblasti základů křesťanství, výuku evangelického katechismu a také duchovní doprovázení mladého člověka v tomto přechodovém období. Konfirmandi se během roku mohou účastnit i akcí, které pro ně pořádá seniorát, nebo církevní odbor mládeže.

Střední generace

Neboli klub evangelických „cetiletých“.   Z praktických důvodů (někdo musí doma večer hlídat děti) se momentálně schází skupinka mužů a žen zvlášť. Program si připravují sami a pokaždé se na náplni setkání dopředu domluví. 

 

 

Klub maminek s dětmi

Každé pondělí od 9 hodin je v Klubovně na faře otevřen Klub maminek s dětmi, které nechodí do školy ani do školky.  Program setkávání je přizpůsoben věku dětí. Kromě volného hraní se rodiče s dětmi učí nové říkanky, písničky a pohybové hry. Oblíbenou částí společného dopoledne je svačina.

Ve chvílích, kdy se děti zabaví samy, se maminky věnují vlastnímu programu – čtou na pokračování nějakou knihu, modlí se, sdílí společně své radosti i trápení.

Když je hezké počasí, setkávají se maminky s dětmi na farní zahradě. Někdy společně chodí na dětské hřiště, do bazénu nebo jdou na procházku. 

Akce s dětmi a pro děti

Kromě pravidelného týdenního programu pořádáme pro děti několikrát za rok řadu akcí. Např. „hravé soboty“, víkendové pobyty v přírodě, karneval, kreativní odpoledne, Adventní a Velikonoční tvoření atd. Zván je každý.

O nejbližší plánované akci najdete informaci v rubrice Kalendář akc