Dopis ve formátu PDF: Sborový dopis_Vánoce 2013

VŠIMNOUT SI VÁNOC

Milí přátelé, v jedné stanici metra ve Washingtonu stál jednoho chladného zimního rána v roce 2007 muž s houslemi. Hrál skladby J.S. Bacha a F. Schuberta. Prošla kolem něj spousta lidí. Jeden muž u houslisty zpomalil krok, ale hned šel dál. Jedna žena hodila do houslistova klobouku dolar, ale nezastavila se, aby poslouchala. Jakýsi mladý muž se sice zaposlouchal, ale při pohledu na hodinky zjistil, že strašně spěchá. Rychle odešel. Už to vypadalo, že prvním skutečným posluchačem bude tříletý kluk. Houslista se mu moc líbil a rád by u něj chvíli zůstal. Jeho matka však táhla kluka za ruku pryč. Spěchala. Kluk se ještě párkrát smutně po houslistovi otočil.

<spanPo hodině houslista svůj koncert ukončil. Nastalo ticho. Nikdo netleskal. Za celou tu dobu se do hudby zaposlouchalo asi jen šest lidí. A asi 20 lidí mu hodilo drobné do klobouku.

Ten houslista byl Joshua Bell, jeden z nejlepších hudebníků na světě. Během svého koncertu v metru hrál mimo jiné jednu z nejtěžších hudebních skladeb J.S. Bacha „Chaconne v d-moll“. Jeho housle stály 3,5 milionů dolarů. Před dvěma dny hrál Bell ty samé skladby v naprosto vyprodaném sále v Bostonu. Vstupenky na koncert stály 100 dolarů.

Vystoupení Joshua Belly ve stanici metra uspořádal týdeník „Washington Post“. Šlo o experiment. Novináře zajímalo, jestli lidé dokážou vnímat krásu v úplně všedním dni na úplně obyčejném místě. Chtěli zjistit, jestli umíme ocenit výjimečnost situace i tam, kde bychom to vůbec nečekali. A jestli se v našem nabitém denním programu dokážeme na chvíli ztišit a dopřát si klidu.

Tahle historka mě vede k přemýšlení o Vánocích. Nespěcháme tak moc, že Vánoce úplně přehlédneme? Dokážeme se opravdu zastavit, všimnout si Vánoc a nechat se jimi oslovit? Nemyslím teď na Vánoce komerční, materiální. Ale na vlastní podstatu Vánoc. Na poselství, že se světu narodil Mesiáš, který každému člověku nabízí život v radosti a plnosti. Poselství Vánoc je mimořádné, zároveň však nenápadné, všední, obyčejné. Mesiáš se narodil jako malé dítě, někde ve chlévě v malém městě… A přesto nám všem dává život a dělá jej krásným.

Zkusme v Adventu a o Vánocích nespěchat. Nemusíme všechno perfektně připravit a stihnout. Zkusme si všimnout Vánoc, toho betlémského dítěte. Dovolme mu, aby se narodilo v každém z nás, promluvilo k nám a proměňovalo nás v opravdové lidi.

POZDRAV FARÁŘKY

Milí přátelé, v novém roce tento sbor čeká velká změna. V polovině ledna nastupuji na mateřskou dovolenou. Obvykle v takovém případě bývá sbor administrován některým farářem z okolí. Šumperskému sboru se však naskytla alternativa: vzít si faráře na poloviční úvazek na dobu jednoho roku. V této věci jedná staršovstvo sboru s p. farářem Alešem Wranou z Ostravy. Věřím, že je to výborné řešení. Já budu po dobu mateřské bydlet na faře. Jak jen to bude možné, vrátím se opět do práce. Přeji Vám radostné Vánoce a těším se na setkání s Vámi.

Hana Ducho, farářka

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Bohoslužby na čtvrtou adventní neděli připravují děti a mládež. Můžete se těšit na vánoční scénky, písně a úvahy našich nejmladších.

Adventní koncert se v našem kostele uskuteční v neděli 22. 12. v 16 hodin. Vystoupí rodina Meislova z Jindřichova Hradce ve složení varhany, violoncello, zpěv a zazní skladby L. Janáčka, B. Martinů, A. Dvořáka, J. Meisla. Výtěžek z koncertu bude věnován středisku Diakonie Sobotín.

Pozor, změna! Podle výsledků ankety, kterou jsme ve sboru provedli v letošním roce, jsme zjistili, že většině lidí by vyhovoval pozdější začátek nedělních bohoslužeb. Od neděle 5. 1. tedy budou nedělní bohoslužby začínat v 9 hodin.

Výjimkou zůstávají bohoslužby na Nový rok, které začnou v 10 hodin.

V letošním roce proběhl na půdě sboru akreditovaný výcvik s názvem Člověku člověkem. Výcvik byl zaměřen na pomoc lidem zasažených tragickou událostí. Kvůli velkému úspěchu budeme Výcvik opakovat i v roce 2014, od února do května. Neváhejte se přihlásit, jedná se o mimořádnou nabídku. Bližší informace a pozvánku najdete na našich webových stránkách.

VEČEŘE PÁNĚ V DOMÁCNOSTECH

Připomínáme, že je možné vysluhovat večeři Páně v domácnostech u lidí, kteří se ze zdravotních důvodů nedostanou do kostela. Adventní čas je k tomu dobrou příležitostí. Stejně tak jsme ochotni pro Vás zajistit odvoz do kostela a z kostela, pokud nemáte jinou možnost. Neváhejte nás kontaktovat.

HOSPODAŘENÍ

V letošním roce jsme přistoupili k zateplení farního bytu a rekonstrukci dosluhujícího systému ústředního topení, který jedním kotlem vytápěl celou budovu. Nyní bude každé podlaží vytápěno vlastním kotlem s automatickou regulací. Nový systém umožňuje vytápět sál a presbyternu v přízemí pouze v době konání bohoslužeb, biblických hodin, přednášek či jiných aktivit. V ostatním čase budou tyto prostory temperovány. Obdobným způsobem bude vytápěna klubovna a obytná místnost v podkroví. Vytápění farního bytu si budou podle potřeby regulovat sestra farářka s manželem. Úpravy byly provedeny nákladem cca 400 tisíc korun.

Samofinancování

V říjnu jste byli informováni o nové situaci a základních problémech samofinancování církve. Více jak 90% finanční náhrady za majetek zabavený církvím v minulosti náleží církvi římskokatolické. Při jednání státu se zástupci církví došlo k dohodě, v níž se církev římskokatolická vzdala části svého podílu náhrady ve prospěch ostatních církví.

Jak to tedy je? Počínaje rokem 2013 bude stát po dobu 30 let každoročně vyplácet restituční náhrady. Na druhé straně bude vyplácet příspěvek na platy farářů po dobu 20 let avšak od roku 2016 každý rok o 5% méně. Příspěvek na platy farářů skončí k 1. 1. 2032. Od tohoto data dojde k úplnému finančnímu osamostatnění církví.

Jak dál? V současné době probíhá ve staršovstvech sborů intenzivní diskuse nad modely vývoje církve a sborů do budoucna. Zásadní otázka je před každým z nás. Jak se k situaci postavíme? Budeme ochotni každoročně zvýšit částku saláru tak, abychom postupně nahradili snižovaný státní příspěvek vlastní obětavostí? Rozhovory ve sborech budou ukončeny do konce ledna 2014 a jejich závěry budou podkladem pro jednání synodu v květnu 2014, který o reálném řešení a dalším postupu církve rozhodne. V šumperském sboru jednalo o celé záležitosti staršovstvo na mimořádném výjezdním zasedání v listopadu a přiklonilo se k jednomu z možných modelů, navržených Ústředím církve. O samofinancování budeme podrobně informovat členy sboru na Výročním sborovém shromáždění pravděpodobně počátkem března 2014. Prosíme, zúčastněte se.

Jan Doubrava, místokurátor

ZVEME VÁS NA BOHOSLUŽBY A JINÁ SETKÁNÍ O VÁNOCÍCH

1. 12. 1. adventní neděle – Hudební bohoslužby se Scholou od sv. Jana Křtitele, Večeře Páně

8. 12. 2. adventní neděle, Křest, v 8:45 v kostele

15. 12. 3. adventní neděle, v 8:45 v kostele

22. 12. 4. adventní neděle – Vánoční slavnost v 8:45 v kostele, Adventní koncert v 16:00 hodin v kostele

24. 12. Štědrý den – bohoslužby kolem stolu, ve 14:00 v sále fary

25. 12. Boží hod vánoční – bohoslužby s Večeří Páně v 8:45 v kostele, Bohoslužby s Večeří Páně v Rýmařově ve 14:00 v Diakonii

29. 12. 1. neděle po Vánocích, Křest, v 8:45 v kostele

1. 1. Nový rok – bohoslužby s Večeří Páně v 10:00 v sále fary, Bohoslužby s Večeří Páně v Hanušovicích ve 14:00

1. 2. neděle po Vánocích, v 9:00 v sále fary

Máme radost, že společně můžeme slavit Vánoce.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Šumperku

Revoluční 8; 787 01 Šumperk; tel: 583 213 710; 737 681 009

email: sumperk@evangnet.cz;

bankovní spojení: 1900348349/0800